مرحوم آقاي افجه اي ، سردفتر اسناد رسمی ، داماد مرحوم آقاي بهبهانی ، براي حقیر نقل نمودند که : مجله اي از آمریکا براي یکی از دوستان من می آمد . در آن مجله نوشته بود : دو نفر مسیحی از اهالی آمریکا با هم قرار گذاشتند هر کدام زودتر مردند ، بهخواب یکدیگر بیایند و از آن عالم خبر دهند . یکی از آنها مرد و بعد از یک سال به خواب دوستش آمد . گفت : به محض خروج روح از بدن ، دو نفر آمدند با پرونده اي ، و مرا بردند براي رسیدگی در اطاقی . داخل اطاقی که شدیم ، شخصی وارد اطاق شد که
همه به او احترام خاصی گذاشتند . خطاب به آنها فرمود : با این شخص در کارهایش مسامحه نمایید . . . و از اطاق خارج شد . بعد ، آن افراد پرونده مرا باز نموده ، گفتند : چون تو در دنیا به دین مسیح بودي و مشرف به دین اسلام نشده بودي ، عمل صالحی نداري که ما به تو ارفاق نماییم ، معاصی هم بسیار داري . بعد پرونده مرا به دستم داده ، آن دو نفر مرا بردند خدمت آن شخصبزرگ و عرض کردند : آقا این مرد چون مسیحی بوده ، عمل صالحی نداشته و مرتکب معاصی هم بوده قابل تسامح نیست ، با اوچه کار کنیم ؟ آقا فرمودند : او را بگذارید و بروید . و به من فرمودند : داخل این باغ شو . من در آن حال به خودم آمدم که من
باید معذب می شدم و اگر این آقا نبود ، حتما گرفتار بودم . یک سال است که می گذرد و دلم می خواست که بدانم که این آقایی که مرا نجات داد ، چه کسی بود . تا روز گذشته به یکی از خدمه باغ راز دل خود را گفتم : در جواب گفت : آقا همیشه مقابل تو است ، ولی تو او را نمی بینی . نگاه کردم آقا را دیدم . با عرض سلام ، سؤ ال کردم : آقا ، شما چه کسی هستید که مرا نجات دادید . آقا فرمودند : در دنیا که بودي ، تاریخ اسلام را می خواندي ؛ در جنگ علی ( ع ) و معاویه که می رسیدي ، هر کجا فتح با علی ( ع ) بود ، خوشحال می شدي و هر کجا فتح با معاویه بود ، اندوهگین می شدي . عرض کردم : همین طور بود .
فرمودند : من همان علی هستم که از فتوحات من خوشحال می شدي . به خاطر آن محبت که از من در دل تو بود ، تو را در این( عالم از جهنم نجات دادم .

منبع:320 داستان از معجزات و کرامات امام علی (ع )

منبع : السلام علیک یا صاحب الزمان |لطف امیر عالم علی ( ع ) به مرد مسیحی
برچسب ها : فرمودند ,نجات ,بودي ,پرونده ,عالم ,مسیحی ,مرحوم آقاي